Fakultet zdravstvenih studija (FZS) kao organizaciona jedinica Univerziteta u Bihaću je pravni sljedbenik Visoke zdravstvene škole (VZŠ) Univerziteta u Bihaću i Više medicinske škole u Bihaću koja je Rješenjem, broj: U/I-17/98, od 10. 7. 1998. g. upisana u sudski registar.

Dana 18. 10. 2006. godine Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je dalo saglasnost za:

  • preimenovanje JU „Viša medicinska škola“ u JU „Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću“ (naziv subjekta promijenjen 24. 11. 2006. g.)
  • početak rada JU „Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću“ u akademskoj 2006/2007. godini po principu studija prvog ciklusa i to na dva odsjeka:
  1. Studij sanitarno-ekološkog inženjerstva i
  2. Studij sestrinstva.

Na osnovu Zaključka Senata o Inicijativi za prerastanje VZŠ u FZS Privremeni Upravni odbor Univerziteta u Bihaću je donio Odluku br. 01-2000/2017 od 22. 2. 2017. godine o prihvatanju Inicijative Senata Univerziteta u Bihaću za prerastanje VZŠ u FZS u kapacitetu dva postojeća studijska programa: Odsjek sestrinstva i Odsjek sanitarnog inženjerstva, sa studijskog programa 180 ECTS kredita na studijski program 240 ECTS kredita, 8 (osam) semestara.

Odlukom Skupštine USK-a broj: 01-02-4-560/17 od 19.06.2017. godine o usvajanju Elaborata o prerastanju Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija, Visoka zdravstvena škola mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija.

Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-3303/2018 od 31.05.2018. godine usvojen je studijski program Fizikalna terapija (I ciklus studija na odsjeku sestrinstva) sa 240 ECTS.

Nastavni proces je organiziran u tri studijska programa:

  1. Sanitarno inženjerstvo,
  2. Sestrinstvo i
  3. Fizikalna terapija.

Nastavni proces se izvodi po bolonjskom I ciklusu koji traje 4 godine, VIII semestara sa 240 ECTS.

Misija fakulteta je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu iz područja prevencije bolesti, dijagnostike, unapređenja ljudskog zdravlja, te sanitarne inženjere za djelovanje na higijensko-epidemiološkom i zdravstveno-ekološkom području od interesa za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Vizija fakulteta je da kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazuje nosioce zdravstvene profesije Bachelor (BA) zdravstva iz oblasti sestrinstva i sanitarnog inženjerstva, te kroz istraživački rad potiče stvaranje novih vrijednosti u zdravstvu i na taj način postaje oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine.

Studenti imaju priliku da svoje znanje stiču kroz praktičnu nastavu u ustanovama kao što su: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić, ZU Lječilište Gata, mljekara Meggle d.o.o, Zavod za javno zdravstvo USK-a, Veterinarski zavod USK-a, Poljoprivredni zavod USK-a, Dom zdravlja Bihać, kao i u savremeno opremljenim laboratorijama Univerziteta u Bihaću.

Također, imaju priliku da otputuju u inostranstvo posredstvom ERASMUS+ razmjene studenata. Nakon završetka možete nastaviti studij II i III ciklusa na bilo kojem fakultetu u BiH, ali i bilo kojoj evropskoj državi zbog kompatibilnog nastavnog plana i programa.

Na fakultet se mogu upisati svi učenici koji su završili srednju četverogodišnju školu pod sljedećim uvjetima:

  • Za upis na odsjek sestrinstva i studijski program fizikalna terapija potrebno je imati završenu srednju četverogodišnju školu: medicinska škola (svi smjerovi), gimnazija (svi smjerovi), koledž i medresa.
  • Za upis na odsjek sanitarno inženjerstvo potrebno je imati završenu srednju četverogodišnju školu svih usmjerenja.

Na fakultetu nema prijemnog ispita, već se boduje opći uspjeh učenika za sva 4 razreda srednje škole i uspjeh na predmetima od značaja za studij. Predmeti od značaja za studij kod oba odsjeka su: Biologija, Hemija i Fizika te priznanja/nagrade za osvojena neka od 3 prva mjesta iz navedenih predmeta na kantonalnom, federalnom, državnom nivou i učenik generacije.

Nakon završetka studija dobijate diplomu bachelora zdravstva smjer sestrinstvo/fizikalna terapija/sanitarno inženjerstvo sa 240 ECTS kredita.

Više informacija na: www.fzs.unbi.ba; https://www.facebook.com/fzsbihac/ .

 

Nositelja hrvatskog trolista br. 4

Bosna i Hercegovina

77 101 Bihać

 

Telefon/fax: +387 37 227 046

e-mail: fzs@unbi.ba

www.fzs.unbi.ba