Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru osnovan je 2000. godine. U početku je postojao kao Visoka zdravstvena škola, a od 2008. mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru je visoko obrazovna ustanova koja ustrojava i izvodi sveučilišne dodiplomske i diplomske studije te obavlja stručni i znanstveni rad u području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva.

Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija i Senat Sveučilišta odobrio je pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva u akademskoj 2011./2012. godini, te diplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva u akademskoj 2014./2015. godini. Nakon preddiplomskog studija (Sveučilišni preddiplomski studij po Bolonjskom procesu – I. ciklus) može se steći zvanje: sveučilišni prvostupnik-ca (baccalaureus) sanitarnog inženjerstva (180 ETCS), te diplomskog studija – II. ciklus s 120 ETCS bodova za zvanje magistra sanitarnog inženjerstva.

Uvjet za upis na preddiplomski studij je završeni četverogodišnji program srednje škole, a razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija. Razredbeni postupak se temelji na vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi i razredbenom ispitu u obliku provjere znanja testom. Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su: biologija, kemija i fizika. Postoji 5 mjesta za redovite studente za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, 35 mjesta za redovite studente uz plaćanje i 10 za studente strane državljane. Za diplomski studij je osigurano 20 mjesta za redovite studente, te 5 za studente strane državljane.

Više informacija na: http://fzs.sve-mo.ba/