O profesiji sanitarnog inžinjerstva

Struka i poziv sanitarnih inženjera u svijetu je poznata još od 19. vijeka, a prvenstveno se počela razvijati u Americi i Velikoj Britaniji. U Londonu je 1898 godine izdan priručnik za sanitarne inženjere na 534 stranice. Struka ima korijene u inžinjerskim zanimanjima koja su vezana uz kvalitetu življenja (vode, zraka, hrane, dispozicije otpada itd.) i zaštitu stanovništva od bolesti kako zaraznih tako i nezaraznih, na način da se brine o općem dobru i javnom zdravlju. Udruživanjem tih inžinjerskih zanimanja u jedno nastalo je sanitarno (lat. Sano – zdravlje) tj. javno zdravstveno inžinjerstvo, pojam češće korišten u svijetu i srodniji je našem, (eng. Public Health – javno zdravstvo).

Pročitajte više

1. Sarajevska deklaracija o sanitarnom inžinjerstvu

Nakon završenog Simpozija sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem koji je održan u periodu 22-23. april 2017. godine u Sarajevu, na kojem je učestvovalo preko 160 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, te uzimajući u obzir teme obrađene na 1. Simpoziju sanitarnog inžinjerstva kao i opisanu problematiku sanitarnog inžinjerstva u Bosni i Hercegovini, na održanom Okruglom stolu gdje su prisustvovali različiti stručnjaci iz područja sanitarne profesije, organiziovanom na temu analize razvojnih aspekata sanitarnog inžinjerstva kao profesije od krucijalnog značaja za javno-zdravstveni interes stanovnika donesena je Prva sarajevska deklaracija o sanitarnom inžinjerstvu

Pročitajte više