Pravilnik o maksimalno dozvoljenim kolicinama za odredene kontaminante u hrani (SGL BIH 37 09)
Pravilnik o materijalima i predmetima namjenjenim za kontakt s hranom (SGL BIH 42 10)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za sluzbenu kontrolu kolicine mikotoksina u hrani (SGL BIH 37 09)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za sluzbenu kontrolu (SGL BIH)
Pravilnik o mikrobioloskim kriterijima za hranu (SGL BIH 11 13)
Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite
Pravilnik o opcem deklariranju ili oznacavanju upakovane hrane (SGL BIH 87 08)
Pravilnik o oznacavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane (SGL BIH 85 08)

Pravilnik o prehrambenim aditivima (SGL BIH 33 18)

Pravilnik o higijeni hrane (SGL BIH 4 13)
Pravilnik o stonim vodama (SGL BIH 40 10)
Pravilnik o uzimanju uzoraka
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica (SL FBIH 07 04)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (SGL BIH 40-10 30-12 62-17)

Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (SNKS 50/18)

Pravilnik_o_dobroj_laboratorijskoj_praksi
Pravilnik_o_nacinu_obavljanja_obavezne_dezinfekcije_dezinsekcije_deratizacije
Pravilnik_o_nacinu_obavljanja_zdravstvenih_pregleda_osoba_pod_zdravstvenim_nadzorom
Pravilnik_o_nacinu_sprovodjenja_obavezne_imunizacije
Pravilnik_o_upravljanju_medicinskim_otpadom
Pravilnik_o_uslovima_za_zdr_ustanove_za_obavljanje_DDD
Pravilnik_o_uvjetima_zdravstvene_ustanove_koje_obavljaju_imunizaciju
Smjernice o mikrobiološkim krite
Zakon_o_hrani
Zakon_o_upravljanju_otpadom
Zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_zaraznih_bolesti

Plan i program pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa završenim fakultetom zdravstvenih studija – Federalno ministarstvo zdravstva

Pitanja za stručni ispit diplomiranih sanitarnih inžinjera – Federalno ministarstvo zdravstva