Intervju: Prof.dr. Fatima Jusupović, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr. Fatima Jusupović rođena je1955. godine u Lukavcu. Nakon završene osnovne i srednje Medicinske škole u Tuzli, upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu koga završava  1979. godine. Završila je specijalizaciju iz Higijene, a specijalistički ispit polagala je 1986. godine na Institutu za higijenu i zaštitu životne sredine u Sarajevu, kada dobiva zvanje – Specijalista higijene. Iste godine upisuje postdiplomski studij iz ”Socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite” na Univerzitetu u Sarajevu. Magistarski rad odbranila je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1997. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ishrana i nutritivni status djece školskog uzrasta u korelaciji sa zdravstvenim stanjem“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2001. godine. Počasno zvanje Primarijusa za posebne zasluge joj je dodijeljeno 1995. godine.

Pročitajte više