Faktorima rizika koji predstavljaju rizik po zdravlje ljudi treba upravljati i u vanjskom i u unutrašnjem okruženju u kojem osoba živi, ​​radi svoj posao i provodi slobodno vrijeme.

Pored drugih kompetencija, sanitarni inžinjer posebno je kvalifikovan za higijenske analize i upravljanje higijenskim problemima u raznim objektima i radnim procesima a posebno u aktivnostima važnim za održavanje zdravlja ljudi tokom cijelog životnog ciklusa osobe (zdravstvene ustanove, vrtići, škole, prehrambeni proizvodi, starački domovi itd.). U tom kontekstu usredotočit ćemo se na elemente i načine higijensko-tehničke kontrole objekata i procesa u različitim okruženjima i okolnostima. Također ćemo se baviti alatima i pristupima koji su potrebni za analizu i upravljanje higijenski osjetljivim radnim procesima (npr. u zdravstvu, ugostiteljstvu, turizmu, higijenskoj skrbi itd.). Na taj način razmotrit će se kriteriji i norme za pojedine predmete i procesa, dobre higijenske prakse, inovacije u sistemima sigurnosti hrane (HACCP), programi kontrole bolničkih infekcija, internih standarda (protokola), standardnih metoda i postupaka (ISO), postupaka uzorkovanja itd.

Nadzor obuhvata službenu kontrolu od strane nadležnih inspekcijskih službi i lokalnog sanitarno-higijenskog nadzora zdravstvene službe. Sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskoga nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na području: sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opšte upotrebe, proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebu opasnih hemikalija, stavljanja na tržište i upotrebue biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Inspekcijski nadzor obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju privredne djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, sporta i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima.

 

Uloga sanitarne inspekcije u sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, Žilić Amar

Mikrobiološka ispravnost konditorskih proizvoda prije i nakon uvođenja HACCP sistema, Maestro Nerma