Nagrada za najbolji završni rad iz područja sanitarnog inžinjerstva za 2019. god

Nagrada za najbolji završni (diplomski/magistarski) rad iz područja sanitarnog inžinjerstva dodijelljuje se svake godine na osnovu javnog Konkursa.

Ovom nagradom, Udruženje za sanitarno inžinjerstvo u Bosni i Hercegovini želi dodatno doprinijeti unapređenju sanitarne profesije kroz motivaciju i promociju mladih ljudi koji su stekli diplomu iz područja sanitarnog inžinjerstva. Ideja je da se završni rad, kao prvi samostalni “projekt” mladih sanitarnih profesionalca, osim na akademskom nivou, pregleda i ocijeni sa stanovišta struke. Upravo ocjena od strane ljudi iz struke i prakse, nešto je čime se može dodatno vrednovati njihov trud i tako dati dodatni poticaj za daljnje djelovanje i usavršavanje u profesionalnom smjeru.

Svjetski dan okolinskog zdravlja 2019

Tema ovogodišnjeg “Svjetskog dana okolinskog zdravlja 2019” je dogovorena na međunarodnom sastanku IFEH-a (Internacional Federation of Environmental Health) koji se održava u Ugandi: World Environmental Health Day 2019: Climate change challenges, time for global Environmental Health to act in unison Uskoro više informacija na stranici IFEH-a. Svjetski dan okolinskog zdravlja se tradicionalno obilježava 26. septembra…

Generalna skupština UN proglasila 7. juni za Svjetski dan sigurnosti hrane

U četvrtak, 20. decembra 2018. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se 7. juni proglašava Svjetskim danom sigurnosti hrane. Nesigurna hrana predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju i ekonomijama, nesrazmjerno pogađajući ranjive i marginalizovane populacijske grupe, posebno žene i djecu, te populacije pogođene konfliktima i migrante. Također, šteti globalnoj ekonomiji i trgovini koja dovodi do daljeg stvaranja otpada od hrane i to u svijetu u kojem mnogi i dalje pate od gladi.

 

Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Mariboru, ljetni semestar 2018/2019

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, PhD) Univerziteta u Sarajevu.

Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave. U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Mariboru dostupne su one studijske oblasti koje su date ovdje.

Besplatni on-line kursevi

Na linku u nastavku možete naći besplatne on-line kurseve. Naime, 190 univerziteta nudi preko 600 besplatnih on-line kurseva. Između ostalih oblasti i tema možete naći i kurseve iz javnog zdravstva i okolišnog zdravlja. Prijava ide preko Coursere, a na ovom linku također postoji i objašnjenje o registraciji. Većina kurseva je besplatna.

EU parlament usvojio Direktivu o smanjenju uticaja plastičnih proizvoda

Europski parlament je na plenarnoj sjednici usvojio Direktivu o smanjenju uticaja plastičnih proizvoda na okoliš kojom se predlaže potpuna zabrana jednokratnih predmeta. Cilj direktive je  zabraniti jednokratne plastične proizvode za koje na tržištu postoji lako dostupna i pristupačna alternativa. Time se od 2021. više ne bi smjeli prodavati štapići za uši, plastični pribor za jelo te slamke koji ujedno čine gotovo najveći dio otpada na europskim obalama i u morima. U tome bi sudjelovali svi, pa bi tako države članice morale smanjiti upotrebu plastičnih spremnika za hranu i čaša za napitke, 50 posto do 2025. i potpuno do 2030.