15th European Public Health Conference, 9-12 November 2022, Berlin, Germany

Od 9 do 12 novembra 2022. godine u Berlinu će se oržati 15. Europska konferencija o javnom zdravstvu. Ovogodišnja Konferencija nosi naziv “Strengthening health systems: improving population health and being prepared for the unexpected”, naglašavajući potrebu za poboljšanjem javnog zdravlja populacije i sprenomnosti na neočekivano.

Više o Konferenciji možete naći ovdje.

Nagrada za najbolji završni rad iz područja sanitarnog inžinjerstva za 2019. god

Nagrada za najbolji završni (diplomski/magistarski) rad iz područja sanitarnog inžinjerstva dodijelljuje se svake godine na osnovu javnog Konkursa.

Ovom nagradom, Udruženje za sanitarno inžinjerstvo u Bosni i Hercegovini želi dodatno doprinijeti unapređenju sanitarne profesije kroz motivaciju i promociju mladih ljudi koji su stekli diplomu iz područja sanitarnog inžinjerstva. Ideja je da se završni rad, kao prvi samostalni “projekt” mladih sanitarnih profesionalca, osim na akademskom nivou, pregleda i ocijeni sa stanovišta struke. Upravo ocjena od strane ljudi iz struke i prakse, nešto je čime se može dodatno vrednovati njihov trud i tako dati dodatni poticaj za daljnje djelovanje i usavršavanje u profesionalnom smjeru.

Svjetski dan okolinskog zdravlja 2019

Tema ovogodišnjeg “Svjetskog dana okolinskog zdravlja 2019” je dogovorena na međunarodnom sastanku IFEH-a (Internacional Federation of Environmental Health) koji se održava u Ugandi: World Environmental Health Day 2019: Climate change challenges, time for global Environmental Health to act in unison Uskoro više informacija na stranici IFEH-a. Svjetski dan okolinskog zdravlja se tradicionalno obilježava 26. septembra…

Generalna skupština UN proglasila 7. juni za Svjetski dan sigurnosti hrane

U četvrtak, 20. decembra 2018. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se 7. juni proglašava Svjetskim danom sigurnosti hrane. Nesigurna hrana predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju i ekonomijama, nesrazmjerno pogađajući ranjive i marginalizovane populacijske grupe, posebno žene i djecu, te populacije pogođene konfliktima i migrante. Također, šteti globalnoj ekonomiji i trgovini koja dovodi do daljeg stvaranja otpada od hrane i to u svijetu u kojem mnogi i dalje pate od gladi.

 

Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Mariboru, ljetni semestar 2018/2019

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, PhD) Univerziteta u Sarajevu.

Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave. U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Mariboru dostupne su one studijske oblasti koje su date ovdje.