Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Mariboru, ljetni semestar 2018/2019

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, PhD) Univerziteta u Sarajevu.

Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave. U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Mariboru dostupne su one studijske oblasti koje su date ovdje.