EU parlament usvojio Direktivu o smanjenju uticaja plastičnih proizvoda

Europski parlament je na plenarnoj sjednici usvojio Direktivu o smanjenju uticaja plastičnih proizvoda na okoliš kojom se predlaže potpuna zabrana jednokratnih predmeta. Cilj direktive je  zabraniti jednokratne plastične proizvode za koje na tržištu postoji lako dostupna i pristupačna alternativa. Time se od 2021. više ne bi smjeli prodavati štapići za uši, plastični pribor za jelo te slamke koji ujedno čine gotovo najveći dio otpada na europskim obalama i u morima. U tome bi sudjelovali svi, pa bi tako države članice morale smanjiti upotrebu plastičnih spremnika za hranu i čaša za napitke, 50 posto do 2025. i potpuno do 2030.