Merima Žigić, dobitnica Nagrade za najbolji završni rad iz područja sanitarnog inžinjerstva

Jednoglasnom odluke Stručne komisije, Nagradu za najbolji završni rad iz područja sanitarnog inžinjerstva za 2017. godinu osvojila je Merima Žigić sa svojim radom pod naslovom “Znanje, stavovi i navike osnovnoškolaca o vodi kao osnovnoj životnoj namirnici”

Ovom nagradom, Udruženje za sanitarno inžinjerstvo u Bosni i Hercegovini želi dodatno doprinijeti unapređenju sanitarne profesije kroz motivaciju i promociju mladih ljudi koji su stekli diplomu iz područja sanitarnog inžinjerstva. Ideja je da se završni rad, kao prvi samostalni “projekt” mladih sanitarnih profesionalca, osim na akademskom nivou, pregleda i ocijeni sa stanovišta struke. Upravo ocjena od strane ljudi iz struke i prakse, nešto je čime se može dodatno vrednovati njihov trud i tako dati dodatni poticaj za daljnje djelovanje i usavršavanje u profesionalnom smjeru.