Konkurs za upis na II ciklus Studija sanitarnog inžinjerstva na UNSA

Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za  upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2018/2019. godini. Upisom je predviđen i prijem 10 studenata na studiji sanitarnog ižinjerstva, za zvanje – magistar sanitarnog inžinjerstva 300 (E)CTS studijskih bodova. Predviđeni broj studenata za prijem po Konkursu je 10 i to 5 studenata kao redovni studij gdje troškove studija snosi osnivač i 5 studenata kao redovni studij gdje troškove studija snose sami student.

Pravo učešća na Konkurs za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uslovima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij prema predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.