Svjetski dan zaštite okoliša 2018. godine

Dan 5. juni kao Svjetski dan zaštite okoliša izabran je na UN-ovoj Konferenciji o ljudskom okolišu u Stockholmu 1972. godine kada je donesena i odluka o pokretanju UN-ovog Programa za okoliš. Svjetski dan zaštite okoliša prvi je put obilježen dvije godine kasnije uz slogan „Samo jedna Zemlja”. Od tada se svakog petog dana u mjesecu junu organizuju zelene akcije širom svijeta.