Povećanje broja oboljenja ljudi uzrokovanih listerijom u osjetljivim populacijskim grupama

Jedan od važnijih zaključaka EFSA-inog Naučnog mišljenja o kontaminaciji hrane spremne za konzumaciju bakterijom Listeria monocytogenes i riziku za zdravlje ljudi u EU, ukazuje kako su se slučajevi oboljenja ljudi uzrokovanih listerijom povećali u dvjema populacijskim grupama: kod osoba starijih od 75 godina i žena u dobi od 25 do 44 godina, od kojih je oko polovine povezano s trudnoćom. EFSA-ino mišljenje odnosi se na razdoblje od 2008. do 2015. godine.