Sanitarci na čelu EFEH-a

Dana 09. 12. 2017. godine održan je sastanak Europske federacije za okoliš i zdravlje – EFEH, (eng. European Federation of Environmental Health). Teme sastanka bile su vezane za međunarodnu saradnju iz područja zaštite okoliša i javnog zdravstva, razvoj projekata, povezivanje viokoškolskih institucija, razvoj EU zakonodavstva, standarde sigurnosti hrane, utjecaj BREXIT-a na javno zdravstvene mjere, rad na Horizon 2020 projektima i saradnju s UNISDR i WHO. Sastanku su prisustvovali stručnjaci za odrđena područja iz više europskih zemalja.