Implementacija inovativnog modela promocije sanitarnog inžinjerstva na lokalnom i globalnom nivou

U sklopu Međunarodnog Kongresa – 51. Dani promotivne medicine, koji je održan u Nišu, 26-29. Septembar 2017. godine, prezentovan je rad pod nazivom “Implementacija inovativnog modela promocije sanitarnog inžinjerstva na lokalnom i globalnom nivou” Cilj rada je bio da se predstavi kreiranje multidisciplinarne osnove za promovisanje i implementaciju profesije sanitarnog inžinjerstva u praksi.

Na ovaj način se želi postići veća zaposlenost sanitarnih profesionalaca, veća dodatna vrijednost znanja zaposlenih sanitarnih inžinjera, te inovativan pristup u razvoju pojedinca i naše struke uopšteno.

Između ostalog, promovisana je i profesionalna platofrma sanitarac.pro kao jedan od inovativnih nivoa i modela u promociji sanitarnog inžinjerstva.