Novo izdanje EU Food Safety Almanaca

Njemački Savezni institut za procjenu rizika (BfR) objavio je 4. izdanje priručnika EU Food Safety Almanac, koji daje jasan pregled sistema sigurnosti hrane i 38 europskih država (sa Bosnom i Hercegovinom), što je vrijedan doprinos jačanju kapaciteta procjene rizika i širenju međunarodne saradnje.

Sigurnost hrane, a time i ljudsko zdravlje, izloženo je prijetnjama koje se šire izvan granica jedne zemlje. Stoga je ključno transparentno i jasno definisati odgovornosti u procjeni, upravljanju i komunikaciji o riziku među zemljama. Ovaj priručnik olakšava saradnju među institucijama i čini je učinkovitijom jer se izbjegava dupliciranje poslova, a osigurava pouzdana zaštita potrošača.

Priručnik je namijenjen svima koje zanimaju informacije o zakonskoj strukturi sistema sigurnosti hrane i pripadajućim institucijama, posebno stručnjacima iz područja sigurnosti hrane, medijima, udruženjima potrošača, prehrambenoj industriji i naučnicima.