Svjetski dan okolinskog zdravlja 2017 – World Environmental Health Day 2017

Međunarodna organizacija IFEH , (International Federation of Environmental Health) organizuje proslavu ovogodišnjeg Svjetskog dana okolinskog zdravlja (WEHD – World Environmental Health Day 2017) koji se svake godine, tradicionalno obilježava 26. Septembra. Ovaj dan je posvećen proslavi okolinskog zdravlja, prepoznavanju naprnog rada i predanosti pojedinaca u ovoj oblasti, te promicanju obrazovanja iz okolinskog zdravlja. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana okolinskog zdravlja je „Unutrašnja i vanjska kvaliteta zraka“ (Indoor & Outdoor air Quality).

Izbor ove teme je povezan sa 6. Martom 2017. godine kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pokrenula svjetsku kampanju za rješavanje onečišćenja zraka kao „glavno pitanje javnog zdravstva naše generacije“.