Sanitarac.pro je profesionalna web platforma na kojoj se prikupljaju ključne informacije vezane za profesiju sanitarnog inžinjerstva. Između ostalog, na platformi se mogu naći osnovne informacije o profesiji, obrazovanju, edukacijama i stručnim predavanjima iz područja sanitarnog inžinjerstva, zakonska regulativa u BiH vezana za zdravstvenu ekologiju i javno zdravstvo, intervjui kao i razni profesionalni članci i novosti iz ove oblasti. Pozivamo Vas na saradnju u stvaranju sadržaja web platforme sanitarac.pro.

O profesiji sanitarnog inžinjerstva

O profesiji sanitarnog inžinjetsva sanitarac.pro sanitaracStruka i poziv sanitarnih inženjera u svijetu je poznata još od 19. vijeka, a prvenstveno se počela razvijati u Americi i Velikoj Britaniji. U Londonu je 1898 godine izdan priručnik za sanitarne inženjere na 534 stranice. Struka ima korijene u inžinjerskim zanimanjima koja su vezana uz kvalitetu življenja (vode, zraka, hrane, dispozicije otpada itd.) i zaštitu stanovništva od bolesti kako zaraznih tako i nezaraznih, na način da se brine o općem dobru i javnom zdravlju. Udruživanjem tih inžinjerskih zanimanja u jedno nastalo je sanitarno (lat. Sano – zdravlje) tj. javno zdravstveno inžinjerstvo, pojam češće korišten u svijetu i srodniji je našem, (eng. Public Health – javno zdravstvo). 

Pročitajte više

Prva sarajevska deklaracija o sanitarnom inžinjerstvu

Nakon završenog Simpozija sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem koji je održan u periodu 22-23. april 2017. godine u Sarajevu, na kojem je učestvovalo preko 160 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, te uzimajući u obzir teme obrađene na 1. Simpoziju sanitarnog inžinjerstva kao i opisanu problematiku sanitarnog inžinjerstva u Bosni i Hercegovini, na održanom Okruglom stolu gdje su prisustvovali različiti stručnjaci iz područja sanitarne profesije, organiziovanom na temu analize razvojnih aspekata sanitarnog inžinjerstva kao profesije od krucijalnog značaja za javno-zdravstveni interes stanovnika donesena je Prva sarajevska deklaracija o sanitarnom inžinjerstvu

Pročitajte više
1 month ago
Konkurs za upis na II ciklus Studija sanitarnog inžinjerstva na UNSA https://t.co/VydHc4KW8a
1 month ago
Svjetski dan zaštite okoliša 2018. godine https://t.co/1zmHqug5Qd
2 months ago
2. studentski kongres Okolišnog zdravlja, s međunarodnim sudjelovanjem. https://t.co/fwTCY4TVgG